HCL nr. 3 – 2013

HOTARAREA Nr. 3 privind aprobarea functionarii retelei scolare din
unitatea administrativ-teritoriala Grindu judetul Tulcea

HCL nr. 1 – 2013

HOTARAREA Nr.1 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013
in comuna Grindu judetul Tulcea.