Hotarari Consiliu Local

Hotarari ale Consiliului Local al Comunei GRINDU

DataDenumireDescarca
__/__/____ Descarca PDF-ul

HOTARAREA NR. 35 PRIVIND ALEGEREA VICEPRIMARULUI COMUNEI GRINDU JUDETUL TULCEA


__/__/____ 1. Proces verbal din 26.02.2020 Descarca PDF-ul

Proces verbal pentru sedinta CL din 26.02.2020


__/__/____ 12. HCL nr. 12 din 26.02.2020 privind aprobarea concediului de odihna al primarului comunei Grindu judetul Tulcea, domnul Neagu Neculai Descarca PDF-ul

HCL nr. 12 din 26.02.2020


__/__/____ 11. HCL nr. 11 din 26.02.2020 privind aprobarea Planului de actiuni la nivelul unitatii administrativ – teritoriale Grindu judetul Tulcea pentru anul 2020 Descarca PDF-ul

HCL nr. 11 din 26.02.2020


__/__/____ 10. HCL nr. 10 din 26.02.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind aplicarea taxei de salubrizare la nivelul comunei Grindu, judetul Tulcea Descarca PDF-ul

HCL nr.10 din 26.02.2020


__/__/____ 9. HCL nr. 9 din 26.02.2020 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Grindu pentru anul 2020 si a Programului anual de achizitii publice Descarca PDF-ul

HCL nr. 9 din 26.02.2020


__/__/____ 8. HCL nr.8 din 26.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Grindu judetul Tulcea pe anul 2020 Descarca PDF-ul

HCL nr. 8 din 26.02.2020


__/__/____ 7. HCL nr. 7 din 30.01.2020 privind aprobarea listei cu bunurile din domeniului public al comunei Grindu propuse a fi date catre operatorul S.C. Aquaserv S.A. Tulcea Descarca PDF-ul

HCL nr.7 din 30.01.2020


__/__/____ 6. HCL nr. 6 din 30.01.2020 privind modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Grindu, institutiilor si serviciilor publice subordonate Consiliului local Grindu Descarca PDF-ul

HCL nr.6 din 30.01.2020


__/__/____ 5. HCL nr.5 din 30.01.2020 pentru aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din cadrul aparatului de specialitate al primarului comuna Grindu,pentru perioada ianuarie – decembrie 2019 Descarca PDF-ul

HCL nr. 5 din 30.01.2020


__/__/____ 4. HCL nr.4 din 30.01.2020 privind aprobarea functionarii retelei scolare din unitatea administrativ-teritoriala comuna Grindu, judetul Tulcea Descarca PDF-ul

HCL nr.4 din 30.01.2020


__/__/____ 3. HCL nr.3 din 15.01.2020 Privind aprobarea datelor de identificare referitoare la terenul si cladirile aferente Cabinetului medical in vederea intabularii acestora Descarca PDF-ul

HCL nr.3 din 15.01.2020


__/__/____ 2. HCL nr 2 din 15.01.2020 privind aprobarea unor plati aferente anumitor obiective de investitii in continuare pe anul 2020 Descarca PDF-ul

HCL nr.2 din 15.01.2020


__/__/____ 1. HCL nr.1 din 15.01.2020 privind aprobarea utilizarii in anul 2020 a excedentului rezultat din executia bugetului de venituri si cheltuieli al activitatilor finantate din venituri proprii la 31 decembrie 2019 Descarca PDF-ul

HCL nr.1 din 15.01.2020


29/10/2019 HCL nr.45/29.10.2019 Descarca PDF-ul

14/10/2019 HCL nr.41/25.09.2019 Descarca PDF-ul

27/08/2019 HCL nr.36 din 22.08.2019 Descarca PDF-ul

31/07/2019 Proces-verbal 29.05.2019 – ședința CL Descarca PDF-ul

31/07/2019 Hotărârea Consiliului Local nr.35/2019 Descarca PDF-ul

07/04/2019 HCL nr.21/22.04.2019 privind delegarea serviciului public de alimentare cu apă a comunei Grindu Descarca PDF-ul

06/10/2019 Contul de executie trim.1 2019 Descarca PDF-ul

2017-06-15 HCL nr. 43 Descarca PDF-ul

Hotararea privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a comunei 2014-2020


2013-01-29 HCL nr. 4 – 2013 Descarca PDF-ul

HOTARAREA Nr. 4 privind decontarea cheltuielilor de transport aferente
personalului didactic


2013-01-29 HCL nr. 3 – 2013 Descarca PDF-ul

HOTARAREA Nr. 3 privind aprobarea functionarii retelei scolare din
unitatea administrativ-teritoriala Grindu judetul Tulcea


2013-01-29 HCL nr. 1 – 2013 Descarca PDF-ul

HOTARAREA Nr.1 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013
in comuna Grindu judetul Tulcea.